روز 5: ترسیم نمودار

مت‌پلاتلیب (Matplotlib) محبوب‌ترین پکیج ترسیم نمودار در پایتون است. این پکیج یک API برنامه‌نویسی شی‌گرا و یک API برنامه‌نویسی شبیه به آنچه در متلب وجود دارد، ارائه می‌دهد. با اینکه با مت‌پلاتلیب می‌توانید کارهای زیادی انجام دهید، برای تصویرسازی زیباتر و تمرکز بر آماری، در نظر بگیرید از Seaborn استفاده کنید که بر مت‌پلاتلیب توسعه یافته و بر آن ساخته شده است.

با این کتابخانه‌های ترسیم نمودار، روی تلاش برای حفظ کل ویژگی‌های API تمرکز نکنید. یک نقطه شروع خوب این است که به صفحه‌های نمونه مراجعه کنید و برای ترسیم مشابه آنچه قصد دارید، مثال‌ها را ببینید. آلتیر و بوکه دو پکیج پایتون برای ایجاد تصویرسازی‌های تعاملی هستند. در برنامه Fellowship، ما بر روی استفاده از آلتیر تمرکز خواهیم داشت.

گام های مهم پیش رو

  1. آموزش‌های مقدماتی مت‌پلاتلیب را بررسی کنید.
  2. با استفاده از همان مجموعه داده و نتایجی که در بخش ‘اقدام‌های گام های پانداز (روز 4) بر روی آنها کار کردید، اقدامات زیر را انجام دهید:
    • scatter plot تعداد شغل‌های ایجاد شده در مقابل میانگین صرفه‌جویی. از هر دو مقیاس استاندارد و لگاریتمی برای میانگین صرفه‌جویی استفاده کنید.
    • histogram لگاریتم میانگین کل صرفه‌جویی.
    • line plot تعداد کل شغل‌های ایجاد شده برای هر ماه.
  3. اگر زمان دارید، به این آموزش کوتاه درباره آلتیر نگاهی بیندازید.