روز 8: میزبانی کار شما با Binder

Binder یک سرویس عالی و رایگان است که امکان به اشتراک گذاری دفترچه یادداشت‌های Jupyter را برای دیگران به منظور هماهنگی و اجرا، آسان می‌کند. دفترچه یادداشت جوپیتر یک سند تعاملی است که می‌تواند شامل کد، متن و تصویر باشد. دانشمندان علم داده اغلب از دفترچه‌های یادداشت جوپیتر استفاده می‌کنند تا کار خود را مستند کرده و نمایش دهند. در واقع، برنامه‌های آموزشی ما با استفاده از دفترچه‌های یادداشت جوپیتر ساخته شده و با JupyterHub میزبانی می‌شود.

از آنجا که ما قصد استفاده از دفترچه‌های یادداشت جوپیتر داریم، بایستی مدتی را صرف شناخت اینکه چگونه رایایی و عملکرد آن‌ها است کنید. یک نمونه از JupyterHub را اینجا راه اندازی کنید تا مفاهیم اولیه در تعامل با دفترچه یادداشت جوپیتر را فرا بگیرید.

پروژه ی اساسی

برای این پروژه اساسی، شما باید یک مخزن Git را روی GitHub میزبانی کنید که قادر به راه‌اندازی یک نمونه از JupyterHub با میزبانی یک فایل دفترچه یادداشت است که به کار شما از pandas (روز 4) و plotting (روز 5) می‌پردازد. مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. این Repo را که حاوی فایل‌ها برای شروع با binder است، fork کنید. Forking فرآیندی است که یک کپی از ریپو را که در حساب گیت‌هاب شما قرار دارد، ایجاد می‌کند. به این ترتیب، می‌توانید روی کپی fork شده کار کنید. می‌توانید درباره fork کردن و چگونگی انجام آن اینجا بخوانید.
  2. یک فایل دفترچه را به مخزن اضافه کنید که حاوی کار از گام های پیش رو روزهای pandas و plotting باشد. به عبارت دیگر، دفترچه یادداشت حالا قسمتی از مخزن fork شده شما است. توجه داشته باشید که هر فایل داده‌ای که استفاده کرده‌اید نیز باید قسمتی از مخزن باشد.
  3. فایل requirements.txt را به‌روز کنید. این فایل شامل بسته‌های پایتون شخص ثالثی است که برای اجرا کد در دفترچه‌های یادداشت شما لازم هستند. ما چندین بسته را لیست کرده‌ایم اما شما ممکن است نیاز به حداقل یک بسته بیشتر داشته باشید. هرچند که نسخه‌ها ضروری نیستند، اما اضافه کردن آن‌ها اطمینان حاصل می‌کند که نسخه مشخصی از بسته نصب می‌شود. با اطمینان از نصب نسخه دقیق، می‌توانیم بیشتر اطمینان حاصل کنیم که کد ما اجرا می‌شود و نتایج ما قابل بازتولید هستند. درباره فایل requirements.txt اینجا بیشتر بخوانید.
  4. پیوند راه‌اندازی binder را در README.md به‌روز کنید. اگر به فایل README.md به صورت خام نگاه کنید، متوجه خواهید شد که” پیوند راه‌اندازی binder ” به مخزن اصلی اشاره دارد و نه کپی شما. اطمینان حاصل کنید که README.md خود را با پیوند مخزن fork شده از خود به‌روز کنید.
  5. همه تغییرات خود را به گیت‌هاب push کنید. اگر همه چیز درست کار کرد، زدن آیکون “launch binder” در README.md شما را به یک نمونه کاری از JupyterHub با دفترچه‌های و فایل‌های مخزن شما خواهد برد. اطمینان حاصل کنید که دفترچه خود را اجرا کرده و بررسی کنید که همه چیز کار می‌کند.
  6. پروژه خود را به آدرس payapaykoosh93@gmail.com ارسال نمایید.