کسب و کارها، غرق در داده ها

اما تشنه ی بررسی اند

افراد از سطوح مختلفی شروع می‌کنند. به شدت توصیه می‌شود که زمانی را (حدود 5 ساعت در روز در طی 8 روز) از الآن تا شروع کمپ آموزشی اختصاص دهید تا این مطالب پیش‌آموزشی را مطالعه کرده و راه تدریس اصلی را باز کنید. برخی ممکن است بتوانند این مطالب را در زمان کمتری فرا گیرند؛ اما برای دیگران با تجربه کمتر، ممکن است زمان بیشتری نیاز باشد. شرکت‌کنندگان گذشته دراین برنامه، اظهار کرده‌اند که با صرف زمان برای تمرین مهارت‌ها قبل از شروع، بهترین بهره را از دوره برداشت کرده‌اند:


نگاهی به اقدامات روزانه بیندازید و مطالب همراه را بررسی کنید. اگر نمی‌شناسید، عمیق‌تر بروید و سعی کنید آن را درک کنید. اگر برخی از مطالب را قبلاً می‌دانید، تمرکز خود را فقط بر روی مواردی بگذارید که تاکنون آشنا نیستید. اما حتماً اطمینان حاصل کنید که اقدامات روزانه را انجام دهید.


ایده‌آل است که بتوانید تمامی مطالب این برنامه 8 روزه را پوشش دهید. با این حال چهار روز اول بسیار مهم هستند تا بتوانید با راه درست به دوره آموزشی وارد شوید.